Predaj tel: Telefón +421 249 280 402 Servis tel: Telefón +421 249 280 401

Ochrana osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 10 99 86, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2538/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom:

  1. Kontaktný formulár – poskytnutie týchto údajov umožňuje kontaktovať zákazníka.
  2. Zvažujem kúpu automobilu alebo testovaciu jazdu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel.
  3. Online objednávka do servisu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich so servisom motorových vozidiel.
  4. Náhradné diely a príslušenstvo – dopyt na diel a cenu – poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb predaja náhradného dielu a príslušenstva.
  5. Rezervácia náhradného vozidla - poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie rezervácie náhradného vozidla.
  6. Výkup jazdeného vozidla - poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie výkupu jazdeného vozidla.
  7. Zasielanie marketingových informácií (Newsletter) – je možné len na základe vášho osobitného a dobrovoľného súhlasu, ktorý vyjadríte vyznačením príslušného políčka pri registrácii.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov zo strany AUTOGRAND a.s. ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie súvisiace s udelením súhlasu:

kontaktné údaje zodpovednej osoby:

- e-mail: gdpr@autogrand.sk
- poštová adresa: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava

príjemca osobných údajov: AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 10 99 86

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

- právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
- právo na opravu osobných údajov
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- právo na prenosnosť svojich osobných údajov
- právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

Sprostredkovatelia

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. So sprostredkovateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté Sprostredkovateľské zmluvy, ktorými zabezpečuje, že bude problematike ochrany osobných údajov venovať náležitú pozornosť. Takéto zmluvy má Prevádzkovateľ uzavreté so spoločnosťami:

- ATIcomp, s. r. o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti informačných technológií,
- AutoKorzo maklér s.r.o. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti poisťovníctva pre klientov Prevádzkovateľa,
- BE-SOFT a.s. za účelom zabezpečovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby pre Prevádzkovateľa,
- B.O.A.T. Plus spol. s r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti zabezpečovania účtovných služieb a služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy pre zamestnancov Prevádzkovateľa,
- DATACOPY, s. r. o. za účelom inštalácie, údržby, servisu kamerových systémov,
- Slovakia Security®, s.r.o. za účelom vykonávania činností v oblasti strážnej služby,<{r></{r>- Alena Táborová, živnostník za účelom zabezpečovania služieb pre klientov Prevádzkovateľa voči Dopravnému inšpektorátu SR.

 

Cookies

Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré boli na túto stránku umiestnené prevádzkovateľom stránky: AUTOGRAND, a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 34 10 99 86.

- Cookie služby Google Analytics, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel analýzy návštevnosti tejto stránky.
- Cookie služby Google AdWords, ktoré spracúva spoločnosť Google LLC na účel personalizácie reklám.

Cookies môžete zablokovať v nastaveniach vášho prehliadača.