Predaj tel: Telefón +421 249 280 402 Servis tel: Telefón +421 249 280 401

Objednávka do servisu